Mộc Mộc Tịch Mễ

Nàng, quân sự, kinh thương, y thuật đều tinh thông.Nàng xinh đẹp tựa thiên tiên. Sử dụng ngân châm, cứu người nguy nan, giết người vô hình. Hắn, quyền khuynh tứ phương, lãnh khốc tà mị, cao ngạo bá đạo. Hắn, sâu không lường được, ngồi trên thiên hạ, đeo mặt nạ bạc,