Tảo Lôi Đại Sư

Trở lại niên thiếu thời đại, lại phát hiện thế giới này, cũng không phải là thế giới cũ. Dị thứ nguyên khe hở xuất hiện, võ giả hưng khởi. "Đỉnh cấp võ giả, có thể rèn đúc bất tử chi thân, di sơn đảo hải!" 50 chương đầu mạch truyện hơi nhanh nhưng sau chậm và cuốn hú

(2016 hot nhất thoải mái văn, vạn người truy đọc ) "Chỉ cần ta lại tăng cấp mười, liền có thể lần thứ hai mở ra khóa gien, đến thời điểm ta liền có thể hủy diệt tinh cầu này!" Xuyên qua tương lai, sống lại ở một cái học viện lót đáy vô dụng trên thân thể, ở này Zombie cù