Tàm Kiển L Đích Ngưu

Có một ngày, Dịch Vân đi leo núi, tại trong hang núi phát hiện một trương thần bí màu tím tấm thẻ. Hắn chạm đến tấm thẻ trong nháy mắt, sơn thể sạt lở. Tại hắn thật vất vả sau khi bò ra, đã thấy đến cực độ bất khả tư nghị một màn, ách... Cụ thể cái gì không
Chương mới nhất: