Phong Tiên

Thiên địa mênh mông, Tiên Đạo mịt mờ, trong Cửu Vực chí cao vô thượng giả, tên là 'Thiên Tôn' . ——

Đại Giang Đông đi, rửa vô tận nhân tộc anh hùng máu. Từ sáu ngàn năm trước Thành Dương đại đế khởi binh, thiên hạ này, chính là ta nhân tộc thiên hạ. p/s: Truyện đang xếp thứ 9 bên Qidian . Mọi người đọc và ủng hộ mình nhé.

“Ta cả đời này, vì sao cầu?” “Vạn năm hứa hẹn, ta khi (làm) trèo lên cửu thiên, đạp tiên lộ, giết hết tất cả nên giết người!” “Ta cả đời này, vì sao cầu?” “Cái gì vận mệnh, cái gì thiên quy, sáng bằng trong tay một đao, ch