Phi Tước Đoạt Bôi

Vân Ẩn đại lục, tông môn san sát. Một tông môn không phải Tinh cấp nhưng lại chỉ thu đệ tử thiên tài. Một tông môn không phải Tinh cấp nhưng thiên tài, siêu cấp cường giả gia nhập lại còn phải nộp tiền! Ngoài ra, còn thêm một tông chủ khá
Chương mới nhất: