Ô Sơn Vân Vũ

Đây là linh khí hồi phục Địa Cầu, đây là Võ Giả Vi Tôn thế giới. Thiếu niên Vương Vũ thành tựu Tiên Tôn, trở về cao trung thời đại! Hết thảy đều còn chưa phát sinh! Hết thảy đều vẫn là cái kia mỹ hảo! Hết thảy đều còn có thể làm lại ... "Mọ

Thiếu niên Dương An đứng ở vạn chúng chúc mục vinh quang Đại Thần khánh điển, chính tiếp nhận xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phỏng vấn lúc, trang cái B, liền bị sét đánh xuyên việt . . . Không kịp nói mộng tưởng, cưới một cái xinh đẹp ôn nhu tiểu tức phụ, Dị Thế gia gia vài phút
Chương mới nhất:

Siêu cấp thiên tài, vô hạn làm dáng, dẫn vô số muội muội cạnh tranh Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, Âm dương niết nàn xưng bá, Huyền Thiên Chân kinh độc tôn! Phân chia cảnh giới: Tinh giả, Tiên Thiên, Thần Đạo...Mỗi

"Định Hải Thần Châm nơi tay, Càn Khôn Tiên cung ta có; thiên tài nghiền áp dưới chân, mỹ nữ tranh bạn tả hữu." Lâm Nam vừa lấy được trúng tuyển thư thông báo, còn chưa kịp thực hiện tai họa đại học hoa hậu giảng đường mộng đẹp, liền bị một căn thần bí kim châm đư

Tay trái là tuyệt học của võ lâm, tay phải là thần công của đạo gia! Trần Hạo mang trong người linh bảo thời thượng cổ, xuyên qua dị thế, mặc sức tung hoành! Một khối di thể nữ tính, dù trải qua vạn năm vẫn trông rất sống động! Một vị cuồng nhân của địa cầu cả đời theo đuổi trường sinh bất tử.
Chương mới nhất:

Dương Thiên là một sinh viên đại học bất ngờ xuyên qua... làm con của Dương Quá... sau đó đang lúc "mần ăn" lại bất ngờ xuyên qua tiếp dị giới... câu truyện đến đây bắt đầu: Tu luyện từ trong bụng mẹ, tu luyện Cửu Âm Cửu Dương chân khí, tìm kiếm hồng nhân đang l&uacu
Chương mới nhất: Chương 515: Đại kết cục