Ngư Đầu Sơ Lục

✍Lưu ý: Motip cũ, thận trọng trước khi đọc. Một giọt máu, đốt sinh diệt luân hồi, một quyển kinh, giết sạch Chư Thiên Vạn Giới, một thanh kiếm, hoành hành Huyền Khung trụ vũ. Nghèo túng thiếu niên Sở Thiên Sách thời khắc sinh tử thức tỉnh Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch, đạt được vô thượng
Chương mới nhất:

Tư chất bình thường gia nô bia đỡ đạn Tạ Vân, lập chí tiến vào đỉnh cấp tông môn tìm kiếm tự mình chưa bao giờ gặp gỡ thần bí thiên tài mẫu thân! Nghịch chuyển Ngũ Hành hợp nhất, ngưng luyện Thánh Thú lực lượng. Trong khốn cảnh hắn giương đao cưỡi ngựa, chân đạp