Ngân sắc kỷ niệm tệ

Đồng tử hỏi: Phu tử, như thế nào cao nhân? Phu tử đáp: Rất cao người. Đồng tử lại hỏi: Cao bằng trời? Phu tử cười đáp: So trời còn cao. Đồng tử tò mò hỏi lại: Như thế nào mới có thể so trời còn cao? Phu tử cao giọng đáp: Như ta một dạng, chí cao hơn trời, mệnh cao hơn trời, đạo cao

Thần mang theo vài chục năm kinh lịch cùng tiên tri, Triệu Trạch Quân một đầu đâm về năm 2001. Mặt đối với cuộc sống lớn trò đùa, nên làm cái gì? Là phấn khởi phản kháng , vẫn là nhắm mắt lại hưởng thụ? Triệu Trạch Quân nói: Đổi tư thế, một lần nữa! Những n

Quỷ thần xui khiến trở thành một tên vườn thú công việc tạm thời, ngoài ý muốn thu được “Động vật chi hữu” năng lực, có thể cùng động vật trao đổi, thậm chí khống chế động vật! Nguyên bản vắng tanh lạnh ngắt vườn thú, từ đây cùng người khác bất đồng tô minh sinh ho