Lovely Tân Nhan

Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, chút hài hước, HE :X Couple: Đông Phương Tuấn Lạc x Cố Phiêu Tuyết Bên trong tể tướng phủ, mỗ nữ cao giọng quát: “Đến đến đến, mau tới đặt tiền, nếu không đặt nhanh ta liền mở! Tận dụng thời cơ, không nên để mất, ôi chao ~” Đúng vậy, nàng chí