Lão Nạp Bất Đổng Ái

Tên khác: Cổ Đại Nông Gia Sinh HoạtTác giả: Lão Nạp Bất Đổng ÁiThể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Xuyên Không, Lông gà vỏ tỏiEdit: Trí Tín- ----------------------------Trong một lần tai nạn xe cộ, Di ngoài ý muốn xuyên đến trong một gia đình nhà nông tại một thời đại hư cấu.Cha què chân, Nương nhu nhược cùng bốn người tỷ tỷ. Tổ mẫu nhẫn tâm, tổ phụ ngó lơ, thúc thúc thẩm thẩm mỗi ngườ

Editor: SaharaThể loại: ngôn tình, điền viên, hài hước, xuyên không, cổ đại, sủng,....Số chương: 193 chương.Câu chuyện bắt đầu từ Lý Hầu La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa đó là hình ảnh trước mạt thê.Nhưng khi tr&ati
Chương mới nhất: