Lan Đình.CS

Hát, diễn kịch, là hắn sở trường trò hay. Viết ca soạn nhạc, đạo diễn biên kịch, hắn không chỗ nào không tinh. Những kia đại hỏa tống nghệ tiết mục sau lưng, luôn có sự xuất hiện của hắn, những kia bạo hỏa minh tinh sau lưng, tương tự có bóng người của hắn. Hắn chính là đại giải tr&i