Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Linh khí sống lại thời đại, võ giả vi tôn. Nghèo túng học sinh ngẫu nhiên được đến người máy huấn luyện hệ thống, mỗi một phân tiềm lực đều được đến cực hạn khai phá, mỗi một phân thực lực đều được đến cực hạn lợi dụng, mỗi một chút thời gian đều bị an bài đến hợp lý nhất, bình phàm thiếu niên thiên tài chi lộ không thể ngăn cản! Không có kì thủ có thể hạ quá Alpha cẩu, cũng

Đại Cảnh yêu tà làm loạn, quỷ mị mọc thành bụi, nhân đạo có khổ sở vô cùng, kinh sư trọng địa nguy cơ sớm tối. Quốc sư chức thành miệng núi lửa, không người dám tại tiếp nhận. Lão Quốc sư thời khắc hấp hối, truyền vị cho kinh sư tứ đại công tử đứng đầu Ân Dương. Mọi người
Chương mới nhất:

Một hồi mưa a xít, toàn cầu rơi vào tay giặc . Trùng Tộc hệ thống hàng lâm, Tần Hạo Hãn trở thành chủ tể . Khẩu hiệu của chúng ta là: Ai dám ngăn cản ta cứu vớt thế giới, người đó chính là trùng noãn! * Hắc Thổ Mạo Thanh Yên tái xuất. Theo lu&o

Linh khí khôi phục thời đại, võ giả vi tôn Nghèo túng học sinh ngoài ý muốn đạt được Robot Huấn Luyện Hệ Thống, mỗi một phần tiềm lực đều chiếm được cực hạn khai phát, mỗi một phần thực lực đều chiếm được cực hạn lợi dụng, mỗi một chút thời gian đều được an bà

Truyện phương trượng của tác giả Hắc Thổ Mạo Thanh Yên là một tác phầm hay mang nhiều tình tiết hấp dẫn lôi cuốn bạn đọc. Truyện phương trượng xoay quanh nhân vật chính là Xuyên Thành. Ông trời không có mắt, không ngờ rằng đưa một thanh niên 8X đang bừng bừng sức sống như