Du Nhàn Phong

Tu chân cao thủ Thiên Cơ Tông Tông chủ Diệp Thiên Cơ Độ Kiếp thất bại, lại trùng sinh tại một cái kẻ ngu trên thân, từ đây mở ra trang bức con đường. Bất luận kẻ nào dám cản ở trước mặt ta, một quyền làm bạo! Tông môn, hào môn, đều là giun dế!