Cô Yên Thương Lang

NVC là 1 gamer xuyên việt. Mang theo hệ thống xuyên qua theo. Phân cấp tu luyện: Mỗi cảnh giới có 5 tiểu cảnh giới: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Đỉnh phong Kỳ, Đột phá kỳ. VD: Lv6 =Mở linh Sơ kỳ, Lv7 Mở linh trung kỳ,..., Lv10 Mở Linh Đốt phá kỳ 0-5 người bình thường 6-10 Mở linh 11-15 Tụ linh 16-20 Linh Đ