Vivibear

Editor: kaoru MC ~^@ + tiểu ngốc số chương: 164 chương Một cô nàng đang sầu nãu bỗng vô tình xuyên vào thế giới game mang phong cách châu Âu trung cổ. "Cho dù không thể nào trở thành vương hậu của chàng, ta cũng sẽ mãi không đối đầu với chàng. Cho d
Chương mới nhất: Chương 162: Đại kết cục