Trung Nguyên Ngũ Bách

Thế nào là đạo chủ?Đáp: "Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung."

Thẩm Phóng đi tới tu hành thế giới, thu hoạch được độc nhất vô nhị "Nợ Đạo Nhân" truyền thừa. Nợ đạo không truyền đạo, có vay có trả. Hắn cho mượn một cái kiếm sắt, lĩnh ngộ Ngự Kiếm Thuật. Cho mượn một khỏa Minh Châu, lĩnh ngộ Tinh Thần Đại Pháp.
Chương mới nhất:

Từ Thanh xuyên qua đến một cái có thần quỷ thế giới yêu ma, cho là mình chỉ là một cái lão bất tử người bình thường, đột nhiên có một ngày đã thức tỉnh thiên phú "Đạo Pháp Tự Nhiên" . Hắn gảy ra một bài "Bách Điểu Triều Phượng&
Chương mới nhất:

Hữu vật tiên thiên địa, Vô hình bản tịch liêu. Năng vi vạn tượng chủ, Bất trục tứ thì điều. Dịch: Có vật trước trời đất, Không hình vốn lặng yên. Hay làm chủ muôn tượng, Chẳng theo bốn mùa tàn.
Chương mới nhất:

Lãng Tích Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Đạo Sĩ Một khắc đó Lý Chí Thường cảm nhận được vạn sự vạn vật tồn tại, hắn nghe được âm thanh của núi, âm thanh của cây, âm thanh mây trời, từ trường biến hóa, địa cầu tự xoay chuyển, thậm chí phát sinh ở trên người mình tất cả
Chương mới nhất: Chương 110 : Địa lại

Thể loại: Cổ điển tiên hiệp, bình đạm. Thiếu niên tuổi xuân, mưa phùn rả rít, y là quý công tủ của Tứ Quý Sơn Trang. Trong chốn giang hồ, giữa nơi triều chính, y là người mưu lược một lời định thiên hạ Tháp Lôi Phong ngã, nước Tây Hồ cạn, y cũng chẳng đợi được ng