Trang Thập Tam

Trần Thanh Vũ xuyên qua đến Hoang Cổ đại giới, trở thành Vạn Cổ Thánh Vương thế gia con trai trưởng, bắt đầu đánh dấu Thiên Cương Tam Thập Lục Biến đại thần thông, thu được vô thượng tu hành thiên phú! Nhưng mới vừa vặn bắt đầu: Đánh dấu Cửu Chuyển Kim Đan, Hỗn Độn Thanh Liên Tử, Hồng Mông li
Chương mới nhất:

Triệu Phóng xuyên qua Võ giới, thức tỉnh Thần Võ Chí Tôn hệ thống, từ đây mở ra con đường nghịch thiên, đánh quái liền có thể tăng cao tu vi, tăng cường sức chiến đấu; Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có thể được tuyệt đỉnh thần công; Hệ thống thương thành bên tr