Tội Ác Tiễn Đao

Xuyên toa ở Nhị Thứ Nguyên bên trong thế giới, cực kỳ chán ghét tẻ nhạt, tìm kiếm lạc thú! Chỉ cần có thể mang cho ta đến vui vẻ, ta có thể trở thành hủy diệt thế giới Ma Vương, cũng có thể đảm nhiệm cứu vớt thế giới Chúa Cứu Thế. Cũng có thể chuyển hóa thành cầm ~ th&uacut
Chương mới nhất: Chương 1080: ‘Tin mừng’