Tinh Chi Hoàng

Đại thế không thể đổi? Ta không thể thành thánh? Trò cười! " Thiếu niên tại cổ lão thời đại phát ra thanh âm của mình, "Chúng ta tu sĩ, sở cầu vì sao? Mệnh ta do ta không do trời! " "Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn vỡ vụn cái này Vạn

Phục Hi: Ta sáng tạo văn tự, sáng lập bát quái, vì Nhân tộc trí tuệ đảm đương, là tương lai tiến lên phương hướng ngọn đèn chỉ đường. Thần Nông: Ta công đức vô lượng, ân huệ thương sinh, nông nghiệp y dược, có thể nào không lắng nghe của ta ý kiến H

Thượng kích cửu thiên, hạ trấn thập địa, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn! Lấy Cửu Thiên Thập Địa là ván cờ, Âm Dương điên đảo là quân cờ đen trắng, càn khôn đấu chuyển là tung hoành cờ đường, giết ra một đầu thành đạo chi lộ!