Thử Vật Thiên Hạ

Trở Lại Thời Kì Đồ Đá - Trở Về Thời Đại Đồ Đá. Dã thú ở bên trong vùng rừng rậm hoành hành. Hậu kỉ băng hà còn đang toàn cầu bừa bãi tàn phá. Vết thương phá, không có bệnh phong đòn gánh châm có thể đánh. Bị ch