Thiên Phàm Quá Tẫn

Thể loại: Hiện đại, truyện 18 cấm x Số chương: 19+ còn tiếp.... Converter + raw: Vespertine (Koanchay) Editor: may18  Giới thiệu vắn tắt nội dung: Kim chủ Tần Mặc Chim hoàng yến hắn nuôi là Trần Nghiên. Có ai ngờ được, người mà hắn bỏ tiền ra dưỡng như sủng vật thế mà có ngày lại dám
Chương mới nhất: Chương 53: Cầu Hôn [Hoàn]