Thất Thế Cuồng Nhân

Siêu Cấp Kim Tiền Đế Quốc (Siêu Cấp Tiền Tài Đế Quốc). Trương Vĩ trọng sinh năm 1994 sơ. Một năm này, Trương Vĩ đi theo phụ mẫu đi vào Ma Đô bày hàng vỉa hè bán gạo. Nhất Tâm nhìn cha Thành Long Trương Vĩ, để lão cha bán gạo, làm bán buôn, mở nh&agra