Thất Hàng Lệ

“Lần này, vẫn muốn phá sao?” Người nói chuyện ở đầu bên kia micro là bác sĩ làm phẫu thuật phá thai lần đầu tiên cho cô. “Tôi….vẫn đang suy nghĩ.” “Phá thai nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn có thể dẫn đến vô sinh, tốt nhất hãy s
Chương mới nhất: Chương 45: Đại Kết Cục