Thảo Môi Đản Hoàng Phá

Sống 10 mấy vạn năm Tiên Giới Tán tiên đoạt xác sống lại ở một cái nhân gian giới tiểu tu sĩ trên người, luyện khí luyện dược không gì không giỏi. Chân heo tọa hữu minh: "Khổ luyện mười năm công, không bằng đan dược một viên." "Dù cho ngươi luyện một th&aci
Chương mới nhất: Chương 1499: Ngốc bức