Thạch Tam

Ba năm trước đây, bầu trời rơi xuống ba cái sinh linh. Tây Lĩnh Tần Vương đến một, quét ngang sáu nước thống nhất Tây Lĩnh. Nam Hoang Đại Chu Võ Chiếu đến một, tung hoành Nam Hoang mười chín giáo, đăng đỉnh thứ nhất. Tôn Trường Minh cũng đến một, ba năm qua đi, tầm thường vô vi, không c&o
Chương mới nhất:

Thiên Địa tai biến, Vạn Thiên Lưu Tinh đến thế gian, ba tôn cực lớn vô cùng dữ tợn Thạch Nhân hàng lâm tại Liên Hoa Đài thôn sau trong núi. Bình thường thiếu niên Tôn Lập, vô tình ý tầm đó đạt được cái này ba tôn Thạch Nhân, từ đ&oa

Chống thiên Thần vật lưu lạc phàm gian, Đại Đạo Kim Trúc, Thái Cổ Linh Đào, Hỗn Độn Tiên Hồ Lô Tam Thánh quy nhất. Tứ giới ngũ hải phía trên anh hùng xuất hiện lớp lớp, lục hợp bát hoang bên trong Long Xà khởi lục! Ngươi nếu là địch, ta liền là tử địch! Ngươi nếu
Chương mới nhất:

Một cục gạch có thể hiện ra thần phật, nửa câu kinh văn có thể hàng phục thánh hầu, xuyên qua thiên địa bám thân trở thành Hồng Vũ. Hoàng Triều, Thần Ma, hào cường tranh hùng, giảo chạy bằng khí vân. Ngẩng đầu vọng tinh hỏi nguyệt, vùng thế giới này ai

Nếu trời cao đã cho ta cơ hội, vậy ta sẽ...... Tu luyện công pháp hùng mạnh nhất. Sử dụng Thần phù tốt nhất. Cướp lấy bảo tàng lớn nhất Hội ngộ với giai nhân xinh đẹp nhất. Ta sẽ giẫm lên hết thảy những thiên tài phe Chính đạo dưới chân mình, thể hiện 1 phong thái của cự ph&aacut