Tẫn Tương Tư

Tên khác: Pháo hôi nữ phụ nhị gả công lược Convert: ngocquynh520 Editor: Hijushima Thể loại: Xuyên sách Độ dài: 133 chương chính văn + 3 ngoại truyện Tỉnh lại sau một giấc ngủ, phát hiện mình xuyên thành nữ phụ trong suốt nhỏ nhoi* trong sách, sống hai chương ra sân một lần
Chương mới nhất: