Sung Tùng

Editor: Hoại Băng Beta: Den Shì Thể loại: Hiện đại đô thị, oan gia, quỷ súc muộn tao tinh anh công x không được tự nhiên đơn thuần thụ, công sủng thụ, thoải mái hài Độ dài: 40 chương + Phiên ngoại Tên gốc: Ái Thượng Tử Đối Đầu Tiêu Kính Nam do lái xe quá
Chương mới nhất: Chương 44: Phiên ngoại 4

Tên gốc: Đệ ngũ cá quý tiết (第五个季节). Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết (namxnam), hiện đại, niên hạ công x đại thúc thụ, 1×1, HE. Chuyển ngữ: Quick Translator. Chỉnh sửa: Hạ Ngọc Băng + NQ MiNi. Biên tập: Hạ Ngọc Băng. Tình trạng bản gốc: Hoàn (36 chương). Tình trạng bản dịch: Maybe 2 ngày 1 chương.
Chương mới nhất: Chương 36