Sansan

Rating: K+ .([16+] Dành cho những chapt sẽ được báo trước). Category: tình cảm. Characters: đã giới thiệu ở phần I. Mọi thứ đều có mở đầu và kết thúc ... Xin mở đầu một kết thúc không như mong đợi... …o.O.o.A Preface .o.O.o…
Chương mới nhất: Chương 183