Quân Tử Nhan

Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tuyệt sắc yêu phi không có Văn án, nhưng để tiện cho các nàng, ta lướt qua một chút nha: Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám kh