Phong Tiêu Thệ

Đám Thần Thánh cao ở vòm trời, quan sát phàm trần, quản lý chung vạn vật, trấn áp vạn tộc, chia làm Tiên, Thần, Quang, Quỷ, Thiên Long, Cổ Tước. . . . Đọc sách nhập ma, bởi vì kiến thức rộng rãi. . . . Luyện đan nhập ma, bởi vì phát minh thuốc nổ. . . . In ch
Chương mới nhất:

Dị không gian giáng lâm, thần chỉ ở trước mặt hiện ra, Viễn cổ rít gào đang vang vọng bên tai không thôi. Leng keng! Một người ăn lẩu, xem phim, một người trị thêm một. Một người luyện quyền minh tưởng, trăm mét cao lầu ngắm phong cảnh, một người trị thêm hai. Một người bị bầy sói đuổi, bị h&ugra

Đương kim thời đại, Võ đạo quật khởi. Một cái bình dân, đạt được thần bí thuộc tính dị năng, bình thường tầm thường nhân sinh như vậy cải biến, hướng về vũ trụ mênh mông, từng bước một tiến lên. “Ta gọi Phương Thành, ta đại khí không muộn thành!”