Phong Thượng

Thiên Võ đại lục, cường giả vi tôn, nhất đại tuyệt thế Võ Đế một lần nữa trở về, tu luyện Thiên Diễn Tinh Thần Quyết, nô sao trời, toái tinh hà, từng bước một trở thành vô thượng Đế Tôn!

【 đệ nhất điểu ti Hàn Vân chỉ bất quá chơi chơi game, tùy thân mang theo hệ thống hoành không Dị Thế. 】 【 chúc mừng người chơi thu hoạch được Vũ Tiên Chiến Quyền 】 【 chúc mừng người chơi thu hoạch được cấp chín Yêu thú thể chất 】 【 chúc mừng người chơi thu hoạch được phí