Nhất Khúc Túy Tiêu Dao

(Vô Địch Văn) Cổ Trường Sinh vì tìm luân hồi giai nhân, đền bù kiếp trước tiếc nuối, từ hàng tỉ năm ánh sáng ra phía xa trong trời sao đi tới địa cầu. Toàn thân thực lực sớm đã vô địch hắn, vốn chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, không gì ngủ một giấc, trêu chọc
Chương mới nhất: Chương 546: Hậu ký

Hoa Đô Vô Địch Tiên Vương. Cổ Trường Sinh vì tìm luân hồi giai nhân, đền bù kiếp trước tiếc nuối, từ hàng tỉ năm ánh sáng ra phía xa trong trời sao đi tới địa cầu. Toàn thân thực lực sớm đã vô địch hắn, vốn chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, không gì ngủ m
Chương mới nhất: Chương 546: Hậu ký