Nhàn Tọa Duyệt Độc

Một tên trong khốn cảnh thiếu niên, một đạo trong luân hồi ý niệm, một đoạn bị lãng quên khởi nguyên . Chư thiên vạn vực, một giọt Tàn Huyết, bao phủ ngàn vạn cường giả; một mảnh thẻ tre, trấn áp vô số Chí tôn; một đạo thần quyết, phong ấn tuyên cổ quốc thổ . Cường giả tuyệt thế m

Chư thiên vạn vực, tông môn san sát, các tộc thiên tài tu luyện người, tu luyện Võ đạo, điều khiển vô thượng thần thông, thực lực vi tôn. Vệ Vô Kỵ linh hồn xuyên qua, chiếm cứ không có một người căn cốt, không cách nào tu luyện phế vật thân thể, bắt đầu rồ
Chương mới nhất: Viết ở kết cục nói