Nguyệt Hoa Lệ

Vì hồng nhan chiến đấu, vì muôn dân, trăm họ tay cầm đao Trảm Thiên địa! Hoa Hạ bộ đội đặc thù xuyên qua Dị Giới biến thành hoàn khố đệ tử. Phác thảo Bá Thế kế hoạch, dùng kiếp trước dị năng khinh thường tất cả! Mang theo thần bí công pháp cùng quần hùng tr
Chương mới nhất: Chương 946: Đại kết cục