Ngư Ông Ông

Diệp Phong bị xe đụng chết, bất quá nhân phẩm đại bạo phát a, Nhận cái Diêm Vương làm đại ca, đưa cái Trừu Tưởng Hệ Thống không nói, một lời không cùng liền đem Diệp Phong đá tới trọng sinh. Diệp Phong: Đánh không qua người khác làm sao bây giờ? Quang N&atil