Ngọ Dạ Quả Quả

Dịch giả:  Huyền Namida Một câu chuyện hoàn toàn những màn thịt dành cho các sắc nữ, nữ chính có những quan hệ tình cảm với rất nhiều nam nhân trong câu chuyện này. Đầu tiên là vào ngày đầu tiên đi làm cô đã bị bắt tăng ca đến khuya, c