Nghiễn Lãng

Chuyển ngữ: BYY. Độ dài: 55 chương + 3 PN. Nhân vật chính: Thẩm Ý Đông, Nam Nhược. Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, sủng nghiệp giới tinh anh, HE. Cái gọi là "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây", chính là nói Nam N