Ngạo Nguyệt Trường Không

Một ngẫu nhiên đích cơ hội, Lý Hạo hiện chính mình trò chơi cùng thực tế dĩ nhiên có thể cùng bước tu luyện. Này vô ý đích hiện lệnh Lý Hạo đích sinh hoạt không hề tầm thường! Một khối thần bí đích ngọc bội! Một quyển thần kỳ đích 《 Cửu C

Có Hỗn Độn Chi Thể, nắm giữ Hỗn Độn thần hồn Long Ngạo thiên, ngẫu hoạch Tiêu Dao thần tôn truyền thừa, sống lại dị giới, vì thân nhân cùng toàn bộ đại lục từng bước bước lên dị giới đỉnh cao. Một cái hành trình kết thúc biểu thị một cái khác hành trình đến

Thể loại: Đông Phương Huyền Huyễn Tiên giới Chiến Thần Dương Tiễn sống lại Thần Võ đại lục! Có được Tạo Hóa đồ cùng Đạo ấn hai kiện Vô Thượng chí bảo! Rong ruổi Dị Giới! Không đâu địch nổi! Thần bí Thánh Tôn hệ thống! Để tất cả trở nên đều có khả năng! Mở ra Dương Tiễn bá