Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố

Thế giới bao la, duy ta độc tôn! Thiếu niên Tiêu Trần tại cơ duyên xảo hợp, phong vân tế hội xuống đoạt xá một bộ Cổ Đại Đế phân thân, từ đó cá vượt long môn, đăng lâm tuyệt đỉnh!
Chương mới nhất:

【 Tối Cường Yêu Nghiệt Hệ Thống, Tối Cường Cuồng Bạo Sát Lục 】 【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Bát Môn Độn Giáp Chi Trận, Tịch Tượng, Night Guy 】 【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Super Saiyan cấp chín 】 【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh, thu hoạch được Hancock Nữ Đế Triệu Ho&aacu