Nam Phong Hướng Vãn

Tác giả không giới thiệu khái quát nội dung của truyện nhưng lại hứa hẹn một câu chuyện tình yêu hấp dẫn. Trích đoạn ngắn thể hiện mối quan hệ của hai nhân vật: “Mở miệng, uống hết đống thuốc này cho tôi!” Mạc Hân cạy miệng của tôi ra, đổ hết một đống thuốc vào trong.
Chương mới nhất: