Mân Nam Tiểu Thư Hiệp

Diệp Thần xuyên qua vì là thương mại thế gia thiếu gia chủ, mở tửu lâu làm xào rau, chế cất tửu, chế khúc viên lê, một lần xoay chuyển gia tộc nguy cơ, truân lương luyện binh, đi tới thiết huyết con đường. Không giống nhau tam quốc. Cố sự khác nhau. Không giống nhau thiết huyết con đường.
Chương mới nhất: Chương 851: Tiểu Kiều