Mặc Hàn Nghiễn

Tên: [võng vương] Độc Dược Mê Dục Thể loại: NP, hiện đại Editor: Huyền Lệ Covert: Ngocquynh520 Đang ở thế giới hiện đại thì cô vô tình bị đưa đến một thế giới nằm trong một cuốn tiểu thuyết, nơi mà cô trở thành nhân vật chính người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Bỗng dưng lại x
Chương mới nhất: Chương 63: Giao đấu