Lưu Lạc Pháp Thần

Cường Giả Cái Thế Cô nhi Lâm Phong bị người hãm hại, ngã vào đáy cốc, đại nạn không chết, lấy được Huyền Thiên Nữ tàn hồn truyền thừa, từ đó bước chân vào Huyền Môn, bằng vào một thân kỳ thuật ngang dọc sân trường, đô thị. Vì báo sư thù
Chương mới nhất: Chương 517: Hồi cuối