Lạp Mỗ

Ta gọi Cổ Uyên, xuyên qua đến thế giới khác đại lục, đạt được một hệ thống chết liền sẽ mạnh lên, chỉ cần chết một lần, liền có thể mạnh hơn mười lần, có thể chết vô số lần. Ta quả thực là mừng rỡ như điên, thế là ta không ngừng tìm đường chết, gặp được nguy hiểm liền lên, gặp được cường địch
Chương mới nhất:

“Vô sỉ Hạ Bình, cướp ta bí tịch, đoạt ta đan dược, cua ta vị hôn thê, ta và ngươi không đội trời chung” “Hắn là võ đạo sỉ nhục, nhân loại sâu mọt, là cặn bã bại loại” “Không chuyện ác nào không làm, liền ba tuổi tiểu nhi Kẹo q