Không Linh Tử

Từ nhỏ sống ở thâm sơn, Bảo Bối có được võ công cao cường nhưng nhược điểm duy nhất chính là háo sắc! Nàng phải lòng sắc đẹp thiếu gia, ai bảo hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam làm chi? Từ nhỏ nàng chính là khắc tinh của hắn Trái ngược Bảo Bối thì hắn lu&oci