Khinh Phong Ngân Nguyệt

Nghịch thiên trò chơi hệ thống đây là một cái nghịch thiên trò chơi hệ thống. Không chỉ có thể hối đoái, rút thưởng xuyên qua đến điện ảnh cũng hoặc là Anime không gian. Trọng yếu hơn chính là, nó còn có thể cùng muội tử khoái trá chơ
Chương mới nhất: Chương 905: Mâu thuẫn chỉ