Hương Thổ Trạch Nam

Kiếp trước, Mạc Thần Dật cảm thấy tiền không phải vạn năng . Có thể chờ Mạc Thần Dật xuyên qua đến một võ đạo hưng thịnh thời đại. . . . . . Hắn mới phát hiện không có tiền đó là tuyệt đối không thể . . . . . . Đây là một liên quan với khắc kim cố sự, giảng giải một tên bé
Chương mới nhất:

Xuyên qua dị giới, Trương Hạo Thiên phát hiện săn giết yêu ma, tà ám có thể đạt được hồn lực, chỉ cần tiêu hao hồn lực là có thể tăng lên cảnh giới võ công, đột phá cực hạn! Từ Thiết Bố Sam bắt đầu, hoành đẩy hết thảy, nhìn thấu lòng người Trương Hạo Thiên n
Chương mới nhất:

Hệ thống chi anh lười nhà quê - Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân Bị người trong thôn ghét bỏ người lười Diệp Vinh Diệu phi thường may mắn địa thu được thần kỳ "Lại Nhân Hệ Thống", từ đây không chỉ trồng trọt, nuôi trồng mười dặm tám hương không người có thể so sánh, lại vẫn hội