Hồng Phù Đồ

Trần Trường Sinh trọng sinh trở về ngưng tụ Bất Diệt Long Thể về sau, không có ý tứ, cái này 10 vạn năm ta lại bao. Chúc ngươi chạy trốn đến tạo hóa trở về vẫn bị ta treo lên đánh. Tóm lại bất luận Thần Ma vẫn là Đại Đế, ta vô địch, ngươi tùy ý! ***** Cảnh giới: Trúc C
Chương mới nhất: Chương 529: Đỉnh phong!

Chí Tôn Đại Đế Hứa Thần, mang theo chứng đạo chí bảo ‘Thái Thượng Hỗn Nguyên Chí Tôn Đỉnh’ trọng sinh tại năm trăm năm sau. Tu hoàn mỹ công pháp, lột xác Chí Tôn Đạo Thể, cuồng xông trước đó chưa từng có Nhân Hoàng cảnh giới...