Hoàng Kim Thời Đại

Địa cầu mạnh nhất Vũ Thần Lăng Thiên trọng sinh vào Lâm Thiên bị tiểu nhân hãm hại trở thành phế vật, Vũ Thần một đời vô địch, đến tột cùng sẽ làm sao tái tạo đỉnh cao huy hoàng? Lấy võ xưng tôn! Phá Thiên thẳng tới! Lấy quyền kích phá vạn giới! Lấy v&o

Ung dung vạn cổ thiên vạn đế, là mình ta lấn lên đầu chúng đế. Thần Đế, Tiên Vương, Tiên Đế, Thiên Đế... Bị ta như con kiến hôi bóp chết không biết bao nhiêu. Đã từng có một cái tự lành vô địch Thần Vương, cuối cùng bị ta giết chết. Tại Tiên Vực trung t&