Hỏa Thụ Dát Dát

Giun dế vô tội, nhược là tội! Nhưng huy hoàng thiên uy bên dưới, ai mà không giun dế? Huyền Hoàng đại thế giới bởi vì tao ngộ một lần đại kiếp nạn, thương hải tang điền, thiên địa đại biến. 3000 năm tuế nguyệt đã mất, vô số thiên tài cường giả đều biến thành tro bụi, đã t

Bước vào thế giới luyện dược trong truyện Đan Vũ Càn Khôn của tác giả Hỏa Thụ, là nơi không ai có thể đánh ngã được nếu người đó có lượng đan dược khổng lồ. Tần Phàm là đệ tử duy nhất của môn phái lánh đời Đan Môn sau một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh nổ tung x